Ochrana osobních údajů

Polityka Prywatności


I Wstęp

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep www.skleptmk.pl

2. Administratorem Danych Osobowych jest SKLEP TMK, Wólka Łękawska 26, 97-400 Bełchatów, NIP: 769-176-18-10, REGON: 100142027

3. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt pod adresem SKLEP TMK, Wólka Łękawska 26, 97-400 Bełchatów, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@skleptmk.pl

 

II Zbierane dane osobowe

1. W trakcie rejestracji Konta w Sklepie internetowym zbierane są następujące dane osobowe:

    Imię i nazwisko
    Adres zamieszkania
    Adres dostawy
    Numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego
    Adres e-mail

2. Podczas korzystania ze stron Sklepu pobierane są również automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

 

III Wykorzystywanie danych osobowych

1. Podczas rejestracji Konta w Sklepie dane osobowe Klientów wykorzystywane są w celu:

    utworzenia indywidualnego Konta Klienta
    zarządzania tym kontem
    umożliwienia dokonania zakupów w Sklepie
    realizacji zamówień oraz ich doręczenia

 

IV Dostęp do danych

1. Dostęp do danych osobowych zbieranych przez Sklep internetowy mają jedynie uprawnieni pracownicy firmy SKLEP TMK

2. Gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane dane osobowe pozyskane od Klientów przez sklep internetowy SKLEP TMK są bezpieczne i nie są w żaden sposób przekazywane osobom trzecim.

3. Dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

4. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

V Zabezpieczanie danych

1. Dane osobowe w firmie SKLEP TMK, są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2. Firma SKLEP TMK, stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

3. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta. Służy do tego funkcja "przypomnij hasło" w sklepie. Drugi sposób to przesłanie na adres e-mail: info@skleptmk.pl informacji z prośbą o wygenerowanie nowego hasła do Konta. Nowe hasło zostanie przesłane użytkownikowi na podany adres e-mail podczas rejestracji w Sklepie.